Fikar ko maro goli Jab ho sath kayam ki Goli

NoFikar, GoodHealth, KayamChurna, Bhavnagar

Sheth Brothers,  NoFikar, GoodHealth, KayamChurna, Bhavnagar

Fikar ko maro goli, Jab ho sath kayam ki Goli‬‬. ;)

#NoFikar #GoodHealth #KayamChurna #Bhavnagar

Fikar ko maro goli, Jab ho sath kayam ki Goli‬‬. ;) #NoFikar #GoodHealth #KayamChurna #Bhavnagar

Let's Connect

sm2p0